Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (A. Einstein)

Pondělní mše svatá

12. 3. 2008 20:26
Rubrika: zamyšlení

Jelikož od neděle je Týden modliteb za mládež, tak jsem se vydala do Ústí na "mládežnický" růženec a mši svatou, ze keré jsem si odnesla tohle...

----------------------------------------------------------------------------

1.čtení
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Na internetu jsem ho nikde nemohla najít, tak se koukněte do Bible - Přídavky k Danielovi.

Evangelium
Jan 8,1-11

Ježíš však odešel na Olivovou horu.
 Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.
 Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed
 a řeknou mu: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice.
 V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?"
Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi.

Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: "Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!"
A opět se sklonil a psal po zemi.
 Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním.
Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?"
Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!"

 Tyto dva texty ze Starého a Nového Zákona jsou si dost podobné, ale v něčem jsou zase rozdílné.
Ve SZ čtení byla žena - Zuzana spravedlivá, nevinná - byla odsouzena na smrt na základě křivého svědectví, ale byla Bohem (skrze Daniela) vysvobozena.
Zato v evangeliu žena hřešila=cizoložila, byla souzena podle Mojžíšova zákona, ale Ježíš ji odpouští a vysvobozuje. Říká, že už nemá hřešit a ukazuje ji cestu.
Tak jako i nám ukazuje správnou cestu, kudy se máme vydat. Že se máme vydat po Jeho cestě.

----------------------------------------------------------------------------

Tohle jsem nevymyslela já, ale pan farář, tohle jsem si zapamatovala :)
Sorry, že píšu až teď, ale usilovně jsem hledala 1. čtení v elektronické podobě, až jsem ho nenašla :) omlouvám se.

Zobrazeno 1142×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz